Word supporter van de kinderboerderij!                           
Zonder uw steun kunnen wij niet blijven bestaan.

 

Stichting Kinderboerderij Voorschoten is geen commercieel bedrijf, maar een stichting zonder winstoogmerk. De kinderboerderij vraagt geen entree aan haar bezoekers. Omdat een groot deel van de subsidie zal wegvallen, zijn wij in de toekomst afhankelijk van sponsors en donateurs om de kinderboerderij draaiende te houden. Alle sponsorgelden en donaties komen geheel ten goede aan de kinderboerderij en haar bewoners. Denk daarbij dan aan kosten voor voer, hooi, dierenarts en onderhoud van de dierenverblijven en het terrein.

Spelregels:

·         U machtigt Stichting Kinderboerderij Voorschoten om per jaar minimaal €20,00 van uw bankrekening af te schrijven.

·         U mag er ook voor kiezen om een hogere supportersbijdrage in te vullen.

·         U ontvangt als supporter twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief.             

·         U bent tijdens openingstijden altijd welkom om te bekijken of uw geld goed wordt besteed.

·         Als u geen supporter meer wilt zijn van Stichting Kinderboerderij Voorschoten dan kunt u dit per e-mail of schriftelijk bij ons melden. Er wordt dan geen bijdrage meer geïncasseerd.

·         De Stichting heeft een ANBI status, waardoor uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is.

 

DOWNLOAD hier de machtiging