ANBI

Algemene informatie

Contact Informatie

Raad van toezicht

De Stichting heeft de ANBI status. Giften die bedrijven en particulieren doen, zijn mogelijk aftrekbaar voor de belasting.

Organisatie

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het in het algemeen belang leveren van een bijdrage aan het in contact brengen van inwoners van Voorschoten en omgeving met dier, natuur en milieu en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van gelegenheid tot het in contact brengen van de het vorige lid bedoelde inwoners met dier, natuur en milieu door openstelling van een kinderboerderij, het organiseren van onder meer workshops, cursussen, excursies, themabijeenkomsten en andere evenementen.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De kinderboerderij heeft 3 functies:

Openbare functie: 6 dagen per week is de kinderboerderij open, en zijn wij gratis toegankelijk. Sinds september 2019 vragen wij aan onze bezoekers een vrijwillige bijdrage voor hun bezoek. Per maart 2019 kan een bezoeker ook een jaarlijkse bijdrage doneren, wij noemen dit supporter. Bedrijven noemen wij sponsors.

Educatieve functie: Er zijn voor scholen allerlei lesmateriaal in huis om hier gebruik van te maken, kinderdagverblijven mogen dit ook. Tevens organiseren wij allerlei activiteiten om onze bezoekers kennis mee te geven met dieren en natuur. Dit in de vorm van kinderfeestjes, vakantie activiteiten enz.

Zorgfunctie: Samen met Levin Zorg begeleiden wij mensen met een beperking op de kinderboerderij. Iedereen is welkom, Jong en oud, ze moeten alleen wel affiniteit met dier en natuur hebben.

Als openbare kinderboerderij krijgen wij per jaar een subsidie van €15000 van de gemeente Voorschoten.

Personeel :

Onder personeel wordt verstaan: de betaalde medewerkers met een vast of tijdelijk contract.
De beheerder op de kinderboerderij heeft een fulltime functie, er is een parttime dierenverzorger van 1 dag en er werkt een dierenverzorger/cliëntenbegeleider van 2 dagen. Er werkt ook een zaterdagkracht, dit is een dierenverzorgster in opleiding.

Vrijwilligers:

Er werken een aantal vrijwilligers op de kinderboerderij, zoals de klusjesman, de imker en de tuinvrouw. Deze vrijwilligers doen zelfstandig hun werk.

Stagiaires:

Samen met het Wellant College in Oegstgeest en Rijswijk begeleiden wij stagiaires. Deze stages moeten voor een langere tijd zijn, korte stages kunnen wij niet begeleiden.

Bedrijfshulpverlening:

Er is altijd 1 hulpverlener op de kinderboerderij aanwezig. Ieder jaar wordt de BHV cursus herhaald. In de keuken hebben wij op een centrale plaats de EHBO koffer hangen, deze is altijd goed bijgevuld. Op de 1e verdieping en beneden bij de trap hangen brandblussers, deze worden jaarlijks gecontroleerd. In de keuken hangt een plattegrond van onze ruimtes binnen voor de brandweer.

Huisregels:

Op de kinderboerderij hanteren wij huisregels. Deze huisregels hangen zichtbaar in onze gang en op ons buitenterrein. Ze moeten ervoor zorgen dat er op een vriendelijke manier met ons en onze dieren wordt omgegaan.

Communicatie:

Wij houden onze bezoekers op de hoogte via ons informatiebord in de gang en via Facebook. Wij hebben 2 keer per jaar een nieuwsbrief voor onze supporters/sponsors.

Beloningsbeleid :

De beheerder heeft een fulltime functie en werkt samen met parttime begeleiders en een dierenverzorger.

De betaalde medewerkers/beheerder worden beloond volgens de cao gehandicaptenzorg.

Alle vrijwilligers en bestuursleden verrichten vrijwillig en gratis werk op de kinderboerderij, desalniettemin krijgen de vrijwilligers wel dank voor hun werk d.m.v. koffie/thee tijdens werk en/of vergaderingen. Aan het einde van het kalenderjaar krijgen zij een klein presentje.

Financiële verantwoording :

De kinderboerderij ontvangt jaarlijks geld vanuit supporters en sponsoren. Bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage doneren. En op de kinderboerderij worden eitjes, honing en zelf gemaakte jam verkocht. Sinds september 2019 hebben wij ook een exploitatievergunning en wordt er koffie/thee, frisdrank, koek en ijs verkocht. Voor al onze activiteiten wordt een vergoeding gevraagd en onze kinderfeestjes leveren ook inkomsten op.

Het gehele jaar door kunnen er pension dieren bij ons logeren, baasjes van deze dieren betalen hier ook een vergoeding voor.

Alle inkomsten en uitgaven worden bijgehouden in de boekhouding en gecontroleerd door onze boekhouder en Raad van Toezicht. Ieder jaar wordt een  jaarverslag gemaakt en voorgelegd aan Raad van Toezicht.

Verslag van activiteiten :

De kinderboerderij probeert zoveel mogelijk activiteiten te organiseren. Dit is om de omgang tussen mens en dier te stimuleren, maar ook om onze supporters en sponsoren te laten zien wat wij allemaal voor werkzaamheden verrichten. Speciaal voor die supporters en sponsoren wordt er ieder jaar een supportersdag georganiseerd. Zo kunnen wij goed laten zien wat wij met hun supportersbijdrage allemaal doen. Ook worden er jaarlijks nieuwsbrieven naar die supporters/sponsors verzonden.