Over de kinderboerderij

Over ons

Stichting Kinderboerderij Voorschoten is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is 9 december 2013 opgericht.
 

De Stichting heeft ten doel het in het algemeen belang leveren van een bijdrage aan het in contact brengen van inwoners van Voorschoten en omgeving met dier, natuur en milieu al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of  bevorderlijk kan zijn.

De kinderboerderij heeft 3 hoofdfuncties;

Openbare functie      de toegang tot kinderboerderij is gratis.
Educatieve functie   er is educatiemateriaal aanwezig voor scholen en BSO’s.
Zorgfunctie                cliënten kunnen terecht voor een passende dagbesteding.

Boerderijregels

Het betreden van de kinderboerderij is altijd op eigen risico.
De volgende regels gelden op de kinderboerderij om het voor iedereen (mens en dier) zo aangenaam mogelijk te maken.

Omgang met onze dieren.
* Wees vriendelijk voor onze dieren, laat ze naar je toekomen.Geen enkel dier vind het leuk om opgejaagd te worden !!
* Wees altijd voorzichtig. Onze dieren zijn gewend aan mensen, maar ze kunnen onverhoopt een keer bijten of trappen. Dieren blijven tenslotte dieren.
* Onze dieren mogen absoluut niet gevoerd worden!!! Dit is in het belang van de dieren maar ook van de bezoekers.

Regels op het terrein.
* Wees vriendelijk voor elkaar en voor de medewerkers.
* Houd het erf schoon en gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
* Wees zuinig op de aanwezige spullen.
* Skeeleren, skateboarden, voetballen etc. is niet toegestaan.
* Honden zijn toegestaan mits ze aangelijnd zijn, honden mogen niet in de dierenweiden.
* Ongewenst gedrag en intimidatie wordt niet getolereerd.

Volg altijd de aanwijzingen op van ons personeel. Wanneer er problemen en/of klachten zijn, wendt u zich dan tot één van onze medewerkers.

AVG

Sinds mei 2018 geldt deze Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Stichting heeft hier ook mee te maken. Bent u supporter of sponsor van de kinderboerderij? Dan bewaren wij uw naam, mailadres en telefoonnummer veilig achter slot en grendel.

Voor automatische incasso hebben wij uw banknummer ontvangen, deze bewaren wij op dezelfde manier. Alleen de penningmeester kan over deze gegevens beschikken. Ze worden uiteraard met niemand gedeeld!