Educatie

Aandacht voor educatie

Op deze kinderboerderij is enorm veel aandacht voor educatie. Contact tussen mens/kind en dier vinden wij heel belangrijk.
Door allerlei activiteiten aan te bieden op ons terrein hopen wij zo dat iedereen leert om met dieren en natuur om te gaan.

Maar wij verzorgen ook educatie voor scholen en BSO’s. Dit kan op de kinderboerderij gebeuren maar ook op locatie! 

Er zijn zelfs leuke lesboxen voor alle groepen aanwezig.

Stichting Katapult

Stichting Katapult vindt het ook heel belangrijk dat kinderen leren met dieren om te gaan. Daarom sponsoren zij 20 bezoekjes per jaar voor de basisscholen, peuterspeelzalen in Voorschoten.

Sandy kan dan op school langs komen met een aantal kleine dieren en hier wat over vertellen, bezoekje duurt een half uur.

Meer Informatie

Neem contact op met Sandy voor de verschillende mogelijkheden. Telefoonnummer: 0618079224